Burzy vláčikov

VÝMENNÉ STRETNUTIA železničných modelárov a priateľov železníc v roku 2018

17.02.2018
17.03.2018
23.04.2018
26.05.2018
23.06.2018

Kedy : V čase od 7:00 do 12:00 


Kde : Závodný klub Valčík
Podkolibská 3592/1, 831 01 Bratislava

Info : 0903923299 , 0905429968


Komentáre